Album: Sukces uczennic z Dobrynia Du??ego w konkursie literackim

W maju odby?? si? powiatowy konkurs literacki „List do Jana Paw??a II, mojego przyjaciela w niebie” organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Rossoszu, Bialski Oddzia?? Towarzystwa Kultury Teatralnej w Bia??ej Podlaskiej, Gminny O??rodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu, w którym udzia?? wzi???y uczennice ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym.

Oliwii Pyndryk i Natalii Pyndryk, uczennicom kl. V, uda??o si? odnie??? sukces i zdoby? czo??owe miejsca w konkursie.

Oliwia zaj???a I , za?? Natalia III miejsce.

Nagrodzone prace zosta??y zaprezentowane na koncercie po??wi?conym Janowi Paw??owi II 19 maja 2013r. w Gminnym O??rodku Kultury w Rossoszu.

Album dodany: 04 Czerwiec 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers