Album: Dzie?? Ziemi w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Dnia 24.04.2013 r. w naszej szkole odby??y si? tradycyjne obchody „Dnia Ziemi”.

Na pocz?tek, mogli??my obejrze? cz???? artystyczn? pt. „Le??ne spotkanie” w wykonaniu ucz. kl. II i III ucz?szczaj?cych na zaj?cia kó??ka przyrodniczego ”Ma??y Przyrodnik”. Potem wyst?pi??y starsze dzieci, z kl. IV – VI z monta??em s??owno – muzycznym o tematyce ekologicznej.

Po cz???ci artystycznej wszyscy wyruszyli??my przez wie?? Dobry?? Du??y z happeningiem ekologicznym. Uczniowie nie??li wykonane przez siebie transparenty skanduj?c has??a ekologiczne.

Wszystkim mieszka??com wr?czano te?? ulotki dotycz?ce bardzo aktualnej tematyki prawid??owego segregowania ??mieci.

Album dodany: 11 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers