Album: Apel z okazji Rocznicy 3 -go Maja w S.P. w Dobryniu Du??ym

30 kwietnia 2013 r. uczniowie klas V i VI w krótkim przedstawieniu kukie??kowym, w którym dzieci rozmawia??y z duchem historii, zapoznali uczniów naszej szko??y z wydarzeniami XVIII wieku. Duch historii opowiedzia?? o tym, jakie znaczenie dla Polski mia??o uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Wyst?p zako??czy?? si? Mazurkiem 3 Maja napisanym przez Rajnolda Suchodolskiego - poet? i dzia??acza niepodleg??o??ciowego.

Nad przygotowaniem apelu czuwa??a pani mgr Agnieszka Trwoga.

Album dodany: 01 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers