Album: Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Dnia 30 kwietnia 2013 r. w naszej szkole po raz pierwszy odby??y si? powszechne wybory na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Kandydowa??y dwie nauczycielki: mgr Barbara Taruc i mgr Agnieszka Trwoga.

Uczniowie klas I -VI, po podpisaniu listy obecno??ci na wyborach, otrzymywali specjalne karty do g??osowania.Pó??niej mogli w ustronnym miejscu zastanowi? si? nad wyborem swojego kandydata. Po dokonaniu wyboru, swoj? kart? wyborcz? wrzucali do urny wyborczej. Dla wszystkich uczniów by??a to pierwsza prawdziwa lekcja demokracji.

Nad prawid??owym przebiegiem wyborów czuwa??a komisja w sk??adzie:

przewodnicz?ca - Oliwia Pyndryk,

sekretarz - Natalia Pyndryk,

obserwator - Jakub Gryciuk.

Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia zosta??a pani mgr Agnieszka Trwoga.

Serdecznie gratulujemy i ??yczymy owocnej pracy!

Album dodany: 01 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139798
Projekt i wykonanie: Orange Computers