Album: Wycieczka uczni??w S.P. w Dobryniu Du??ym do Multicentrum

Zabawa,nauka, gry edukacyjne i spektakl teatralny - wszystko to cieszy??o naszych uczniów klas m??odszych w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Z ogromnym zainteresowaniem ogl?dali??my spektakl Cztery ??apy i aktywnie brali??my udzia?? w zaj?ciach w Multicentrum w Bia??ej Podlaskiej. Dzieci podejmowa??y ró??ne dzia??ania korzystaj?c z najnowocze??niejszych technologii informatycznych.

Album dodany: 23 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers