Album: Pierwszy Dzie?? Wiosny w S.P. w Dobryniu Du??ym

Pierwszy dzie?? wiosny przywitali??my krótkim wst?pem w wykonaniu klas I-III.

Pó??niej nast?pi??a cz???? konkursowa, w której uczniowie prezentowali przed komisj? konkursow? swoje talenty wokalne, taneczne, kulinarne i inne. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a zwyci?zcy atrakcyjne nagrody. Na koniec ka??da klasa przygotowa??a prac? plastyczn? o wio??nie w dowolnej technice. Prace zosta??y wyeksponowane na wystawie.

Album dodany: 10 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers