Album: Miko??ajki w Szkole podstawowej w Dobryniu Du??ym

Grudzie?? 2012 r. obfitowa?? w naszej szkole w ciekawe wydarzenia. Oprócz wizyty ??w. Miko??aja z workami wype??nionymi prezentami rozegrany zosta?? miko??ajkowy turniej warcabowy, zorganizowano  tradycyjn? wigili? ??rodowiskow?oraz konkurs na kartk? bo??onarodzeniow?.

W konkursie wzi?li udzia?? uczniowie z klas 0 - VI. Konkurs cieszy?? si? du??ym powodzeniem, bo  wzi???o w nim udzia?? wielu uczniów ze wszystkich klas. Kartki by??y wykonane ró??nymi technikami, ciekawie i pomys??owo, zaskakiwa??y staranno??ci? wykonania i du??? inwencj? twórcz?.

Komisja przyzna??a  w trzech kategoriach wiekowych nast?puj?ce miejsca:

  • kl. 0-II: I miejsce – Wiktorii Pyndryk kl. 0

II miejsce – Mi??osz Koryci??ski kl. I

III miejsce – Martyna Mikitczuk kl. 0

Wyró??nienia otrzymali: Krystian Pla??uk kl. 0, Wernika Oto??enko kl. 0.

  • kl. III-IV: I miejsce – Martyna Koryci??ska kl. IV

II miejsce – Zofia Koryci??ska kl. III

III miejsce – Ma??gorzata Cydejo  kl. III

 

  • kl. IV-VI: I miejsce – Wiktoria Pyndryk kl. V

II miejsce – And??elika B??aszczuk kl. VI

III miejsce – Jakub Gryciuk kl. VI 

Uczniowie, którzy wykonali najpi?kniejsze kartki otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni dyplomami.

Album dodany: 21 Styczeń 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers