Gminny turniej tenisa sto??owego 2014

Zawodnicy tej szko??y uplasowali si? na nast?puj?cych miejscach:

W kategorii dziewcz?t m??odszych zwyci???y??a Zofia Koryci??ska, za?? drugie miejsce zdoby??a Izabela Marczak.

W kategorii ch??opców m??odszych pierwsze miejsce zdoby?? Mi??osz Koryci??ski a drugie Dawid Wolski.

W kategorii dziewcz?t klas V-VI  pierwsze miejsce wywalczy??a Martyna Gryciuk a drugie Martyna Koryci??ska.

W kategorii ch??opców klas V-VI Mateusz Pyndryk zaj??? trzecie miejsce.

Zawodnicy dwóch pierwszych miejsc zapewnili sobie awans do etapu mi?dzygminnego w Tucznej.

Trzy pierwsze miejsca nagrodzono pami?tkowymi dyplomami. Dodatkowo ka??dy uczestnik turnieju otrzyma?? od sponsora paczk? z jab??kami o krówkami. 

Wpis dodany: 10 Październik 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 127672
Projekt i wykonanie: Orange Computers